Slotrace Vereniging Speedtrack Kampen

Slotrace Vereniging Speedtrack Kampen

Historie

Voor de geïnteresseerden een klein stukje over het ontstaan van Slotracevereniging Speedtrack

Van oudsher is er in de omgeving van Kampen veel belangstelling geweest voor Slotracing,
dit heeft geresulteerd in de oprichting van enkele slotrace clubs in de zestiger jaren die na verloop van tijd werden ontbonden.

Een aantal ex-leden van deze slotrace clubs hebben in de jaren negentig besloten om samen een slotrace club op te richten.
Vanaf 1995 onder de naam Buena Carrera en later werd er een vereniging opgericht onder de naam Speedtrack.

De baan bestond in de beginjaren uit demontabele delen die elke clubavond weer werden opgebouwd, afgebroken en opgeborgen.
Door goede connecties met de heer De Bok kon eind negentiger jaren een ruimte boven de koelcellen van deze firma worden gehuurd als clubruimte, daar werd een grote vaste baan en een kantine gebouwd.

Door verloop is alleen nog Rob van Driel als oorsponkelijke leden uit 1995 over.
Rob staat de club in raad-en-daad bij, actief racen is er bij ingeschoten.
Hoewel de oprichter, Ton Schall, geen lid meer is komt hij af-en-toe op de vrijdagavond vanuit Herenveen naar Kampen om te racen.

Buiten de clubraces op vrijdagavond werden er ook SSCN team races en races voor de jeugd georganiseerd. Vanuit deze jeugdraces zijn Tom Rill en Jos van der Zee overgestapt naar de senioren en daar rijden zij nog steeds mee.

Tot aan 2002 veranderde er weinig aan de ruimte, helaas had de ramp in Volendam ook voor Speedtrack consequenties. De verhuurder vond het niet meer verantwoord de ruimte op deze wijze nog te verhuren. Speedtrack moest verhuizen en als er geen andere ruimte gevonden zou worden, zou deze veranderen in een vereniging in ruste.

Gelukkig konden wij met de verhuurder een accoord bereiken, Speedtrack zou zorgdragen voor het brandveilig maken van de ruimte en kon de ruimte blijven huren.

Tezamen met vele sponsors is de ruimte van Speedtrack in een jaar tijd omgebouwd tot een mooie clubruimte, voorzien van een verlaagd plafond, nooduitgang, brandtrap, noodverlichting, vloerbedekking, bar en niet te vergeten een compleet nieuwe 42 meter lange baan.
In september 2003 werd de nieuwe ruimte feestelijk geopend. De maand daarop werd de eerste 12 uurs race gereden op de nieuwe vaste baan.

Nu is elke vrijdagavond een clubavond en is er elke zondagmiddag een mogelijkheid om te trainen en de auto’s te prepareren.

De klasses waarin geraced wordt kan per jaar verschillen, in 2005 is gekozen voor 3 verschillende klasses, een 1/32 GT klasse, 1/32 DTCC klasse en de Scalectrix Mini klasse.
Daarnaast worden er SSCN teamraces verreden op onze baan en aparte evenementen georganiseerd, zoals de Nieuwjaarraces en Scalectrix mini races.
Tevens is het mogelijk de baan voor een gezelschap te huren.
Elk jaar wordt afgesloten met een ledenvergadering, aangezien Speedtrack een vereniging is kan elk lid punten voor de agenda aandragen, deze punten kunnen ter stemming in de vergadering worden gebracht.
In de vergadering worden ook de huishoudelijke afspraken bekrachtigd en een actiepuntenlijst opgesteld voor het uitvoeren van het noodzakelijk onderhoud.

Slotracevereniging Speedtrack wil een vereniging te zijn waarin iedereen zijn slotrace hobby op een prettige wijze kan beoefenen voor nu en in de toekomst